Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

143/2024

z dnia

22.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7475
/
/
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: “Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Poręby Kupieńskie”

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: “Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Poręby Kupieńskie”

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: “Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Poręby Kupieńskie”

Dostawa:

  1. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY JEDNOFAZOWY

Wymagane dane agregatu:

 Prądnica ze stabilizacją napięcia AVR o mocy 3,0 kW

Prądnica wyposażona w przeciążeniowy wyłącznik oraz dwa gniazda 16A 230V.

Układ silnika i prądnicy osadzony w precyzyjnie pospawanej, stalowej ramie.

Szczegóły techniczne:

Moc max. 3,0 kW; Moc nom. 2,8 kW; Gniazda AC 2 x 230 V 16 A; LWA/Stopień ochrony 95dB(A)/IP23

Rodzaj silnika – Pojemność skokowa: 196 cm3,  moc (norma SAE J1349) 5,5 KM, silnik łatwy rozruch, niezawodność działania oraz niskie zużycie paliwa. Rozruch-ręczny

Długość 600 mm; Szerokość 450 mm; Wysokość 450 mm.

Masa sucha 41 kg, Zbiornik paliwa 3,3 l

Wyłącznik przeciążeniowy, oil-alert

Waż tłoczny – W52 szt. 5

wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-91/M-51031 długość 20 mb

Maksymalne ciśnienie robocze [MPa ] 1,5

Ciśnienie próbne [MPa] 2,25

Ciśnienie rozrywające [MPa] 4,5

Oplot okrągło tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej

Wykładzina wewnętrzna PCV,

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej- wydane przez CNBOP w Józefowie ilość

Waż tłoczny – W75 szt. 4 wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-91/M-51031 długość 20 mb

Maksymalne ciśnienie robocze [MPa ] 1,5

Ciśnienie próbne [MPa] 2,25

Ciśnienie rozrywające [MPa] 4,5

Oplot okrągło tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej

Wykładzina wewnętrzna PCV

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej- wydane przez CNBOP w Józefowie –


Zgłaszanie ofert do dnia 29.07.2022 r. Formularz ofertowy w załączniku nr 1.

  1. Termin realizacji zamówienia – do 14.10.2022r.
  2. Miejsce dostawy: Urząd Miejski w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa
  3. Koszt transportu: po stronie wykonawcy
  4. Termin płatności: 40 dni po otrzymaniu dostawy i faktury

Ochotnicza Straż Pożarna w Porębach Kupieńskich zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia i złożenia oferty na adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Porębach Kupieńskich, Poręby Kupieńskie 80, 36-100 Kolbuszowa, email. stanislawmiazga0@onet.pl

Wszelkie pytania związane z treścią Zapytania ofertowego prosimy kierować do. Krzysztof Miazga tel. 601909028.

Poręby Kupieńskie, dnia 14.07.2022 r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

…………………………………………..

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa: …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Siedziba: …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Poczta elektroniczna (e-mail): …………………………………………………………………..

Adres internetowy : …………………………………………………………………………

Numer telefonu: …………………………………………………………………..

Numer NIP: …………………………………………………………………..

Nawiązując do Zapytania z dnia …………….. r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębach Kupieńskich w sprawie złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Poręby Kupieńskie oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:

Wartość zadania brutto: …………………………………………………………………………………………. PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………….. )

w tym: stawka podatku VAT …………………………%, tj. ………………………………………………… PLN

Wartość zadania netto: …………………………………………………………………………………………… PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………….. )

Szczegółowe kalkulacje cenowe:

Lp.Nazwa artykułuCechy/markaCenaWartość
Z wykonawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu
i ofercie wykonawcy.

  1. Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia.
  2. Oświadczamy, że w ramach przedstawionej ceny zrealizujemy przedmiot zamówienia w sposób gwarantujący jego odpowiednio dobra jakość oraz spełniający wymagania zamawiającego.
  3. Oświadczamy, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzenia niniejszego postepowania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Do kontaktów z Zamawiającym w trakcie postępowania wyznaczamy ……………………………………… tel. ……………………………… e-mail ……………………………………………………

……………………………., data …………………. ………………………………………………

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)

przedstawiciela (-i) Wykonawcy

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Janowskiego, oznaczonej jako działka nr 3874/5 o pow. 0,0513 ha, położonej w Łążku Ordynackim.

ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE