Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7196
/
/
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: “Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przedbórz”

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: “Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przedbórz”

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: “Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przedbórz”

Ochotnicza Straż Pożarna w Przedborzu

przedborz.osp@gmail.com, tel.609 876 717

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę:.

W imieniu zamawiającego OSP Przedbórz zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup sprzętu ppoż dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu.

Szczegółowy zakres zapytania-oferta cenowa zamieszczona poniżej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kryterium wyboru oferty -100% cena

Wodery

rozmiar 43 i 44, długość nogawki od kroku 96 cm i 100 cm, Materiał dominujący PlaviteX o gramaturze 680 gram/m² oraz grubości materiału 0,68 mm, Wzmocnienia na kolanach,
Elastyczne szelki wymienne ilość –2 sztuki

Kombinezon ochronny na owady – 2 szt.

rozmiar XXL

min 3 warstwowy – dwie warstwy z tkaniny, a jedna z pianki 5 mm umieszczonej między tkaninami, do usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych ( SZERSZENIE, pszczoły, trzmiele, osy ),ilość –2 sztuki ,

plus rękawice ochronne szerszeń pięciopalcowe z długim mankietem zakończone ściągaczem ilość –2 pary

Agregat prądotwórczy

Agregat prądotwórczy jednofazowy

 Prądnica ze stabilizacją napięcia AVR o mocy 3,0 kW

Prądnica wyposażona w przeciążeniowy wyłącznik oraz dwa gniazda 16A 230V.

Układ silnika i prądnicy osadzony w precyzyjnie pospawanej, stalowej ramie.

DANE TECHNICZNE:

Moc max. 3,0 kW

Moc nom. 2,8 kW

Gniazda AC 2 x 230 V 16 A

LWA/Stopień ochrony 95dB(A)/IP23

Rodzaj silnika – Pojemność skokowa: 196 cm3,  moc (norma SAE J1349) 5,5 KM, silnik łatwy rozruch, niezawodność działania oraz niskie zużycie paliwa.

Rozruch-ręczny

Długość 600 mm

Szerokość 450 mm

Wysokość 450 mm

Masa sucha 41 kg

Zbiornik paliwa 3,3 l

Czas pracy do 2h03min

Wyłącznik przeciążeniowy, oil-alert

Wentylator oddymiający

MW 22

Min efektywność min 20 000 m3 /h moc 4,4 KW, paliwo benzyna, pojemność 163 cm3

Sprzęt do oznakowania terenu akcji

Pachołki wysokość 50 cm ilość- 6 szt

Taśma odgrodzeniowa STRAŻ POŻARNA – ZAKAZ WSTĘPU 250 mb szerokość min.7,5 cm Ilość- 2 szt

taśma ostrzegawcza biało czerwona szerokość min 8 cm 250 mb ilość- 2 szt

Waż tłoczny – W52

wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-91/M-51031 długość 20 mb

Maksymalne ciśnienie robocze [MPa ] 1,5

Ciśnienie próbne [MPa] 2,25

Ciśnienie rozrywające [MPa] 4,5

Oplot okrągło tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej

Wykładzina wewnętrzna PCV, poliuretan (PU), guma syntetyczna DUNLOP (G)

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej- wydane przez CNBOP w Józefowie ilość– 2 szt

Waż tłoczny – W75 wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-91/M-51031 długość 20 mb

Maksymalne ciśnienie robocze [MPa ] 1,5

Ciśnienie próbne [MPa] 2,25

Ciśnienie rozrywające [MPa] 4,5

Oplot okrągło tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej

Wykładzina wewnętrzna PCV, poliuretan (PU), guma syntetyczna DUNLOP (G)

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej- wydane przez CNBOP w Józefowie – ilość 2 szt

Zastrzegamy, ze postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków .

Wypełnioną i podpisana przez osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym Firmy, ofertę cenową należy przesłać drogą elektroniczna na adres email : przedborz.osp@gmail.com

Zgłaszanie ofert do dnia 25.07.2022 r. Formularz ofertowy w załączniku nr 1.

  1. Termin realizacji zamówienia – do 14.10.2022r.
  2. Miejsce dostawy: Urząd Miejski w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa
  3. Koszt transportu: po stronie wykonawcy
  4. Termin płatności: 40 dni po otrzymaniu dostawy i faktury

Zamawiający poinformuje drogą elektroniczna zainteresowanych o wyborze oferty.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

…………………………………………..

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa: …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Siedziba: …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Poczta elektroniczna (e-mail): …………………………………………………………………..

Adres internetowy : …………………………………………………………………………

Numer telefonu: …………………………………………………………………..

Numer NIP: …………………………………………………………………..

Nawiązując do Zapytania z dnia …………….. r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Weryni w sprawie złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przedbórz oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:

Wartość zadania brutto: …………………………………………………………………………………………. PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………….. )

w tym: stawka podatku VAT …………………………%, tj. ………………………………………………… PLN

Wartość zadania netto: …………………………………………………………………………………………… PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………….. )

Szczegółowe kalkulacje cenowe:

Lp.Nazwa artykułuCechy/markaCenaWartość


Z wykonawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu
i ofercie wykonawcy.

  1. Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia.
  2. Oświadczamy, że w ramach przedstawionej ceny zrealizujemy przedmiot zamówienia w sposób gwarantujący jego odpowiednio dobra jakość oraz spełniający wymagania zamawiającego.
  3. Oświadczamy, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzenia niniejszego postepowania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Do kontaktów z Zamawiającym w trakcie postępowania wyznaczamy ……………………………………… tel. ……………………………… e-mail ……………………………………………………

……………………………., data …………………. ………………………………………………

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)

przedstawiciela (-i) Wykonawcy

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.