Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: “Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zarębki”

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: “Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zarębki”

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: “Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zarębki”

Dostawa:

 • AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY JEDNOFAZOWY

Wymagane dane agregatu:

 Prądnica ze stabilizacją napięcia AVR o mocy 3,0 kW

Prądnica wyposażona w przeciążeniowy wyłącznik oraz dwa gniazda 16A 230V.

Układ silnika i prądnicy osadzony w precyzyjnie pospawanej, stalowej ramie.

Szczegóły techniczne:

Moc max. 3,0 kW; Moc nom. 2,8 kW; Gniazda AC 2 x 230 V 16 A; LWA/Stopień ochrony 95dB(A)/IP23

Rodzaj silnika – Pojemność skokowa: 196 cm3,  moc (norma SAE J1349) 5,5 KM, silnik łatwy rozruch, niezawodność działania oraz niskie zużycie paliwa. Rozruch-ręczny

Długość 600 mm; Szerokość 450 mm; Wysokość 450 mm; Masa sucha 41 kg, Zbiornik paliwa 3,3 l

Wyłącznik przeciążeniowy, oil-alert

 • LATARKI KĄTOWE 4 szt.
  Specyfikacja:

Czas pracy 100% – 6 h 30 min, 50% – 13 h

Moc światła [lm] 323 – zgodne z ANSI, Źródło światła Cree™ XP-G LED. Zasilanie 4 × AA

Zasięg światła [m] 288 – zgodne z ANSI

Waga [g] waga latarki z klipsem “fabrycznym” bez baterii 259 g
Wymiary [mm] 183 × 69 × 63

Intensywność światła [candele] 13 340

IP – Stopień ochrony IP54

Certyfikat ATEX ATEX No.: I M1 Ex ia I Ma / II 1G Ex ia IIC T4 Ga Sira 15ATEX 2166Xg

Zestaw zawiera: latarka, baterie 4 × AA, klips


Zgłaszanie ofert do dnia 28.07.2022 r. Formularz ofertowy w załączniku nr 1.

 1. Termin realizacji zamówienia – do 14.10.2022r.
 2. Miejsce dostawy: Urząd Miejski w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa
 3. Koszt transportu: po stronie wykonawcy
 4. Termin płatności: 40 dni po otrzymaniu dostawy i faktury

Ochotnicza Straż Pożarna w Zarębkach zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia i złożenia oferty na adres: osp.zarebki@poczta.onet.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Zarębkach, Zarębki  61, 36-100 Kolbuszowa

Wszelkie pytania związane z treścią Zapytania ofertowego prosimy kierować do. Rafał Pastuła tel. 609 332 432.

Kolbuszowa, dnia 19.07.2022 r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

…………………………………………..

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa: …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Siedziba: …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Poczta elektroniczna (e-mail): …………………………………………………………………..

Adres internetowy : …………………………………………………………………………

Numer telefonu: …………………………………………………………………..

Numer NIP: …………………………………………………………………..

Nawiązując do Zapytania z dnia …………….. r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębki w sprawie złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zarębki oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:

Wartość zadania brutto: …………………………………………………………………………………………. PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………….. )

w tym: stawka podatku VAT …………………………%, tj. ………………………………………………… PLN

Wartość zadania netto: …………………………………………………………………………………………… PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………….. )

Szczegółowe kalkulacje cenowe:

Lp.Nazwa artykułuCechy/markaCenaWartość


Z wykonawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu
i ofercie wykonawcy.

 1. Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia.
 2. Oświadczamy, że w ramach przedstawionej ceny zrealizujemy przedmiot zamówienia w sposób gwarantujący jego odpowiednio dobra jakość oraz spełniający wymagania zamawiającego.
 3. Oświadczamy, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzenia niniejszego postepowania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Do kontaktów z Zamawiającym w trakcie postępowania wyznaczamy ……………………………………… tel. ……………………………… e-mail ……………………………………………………

……………………………., data …………………. ………………………………………………

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)

przedstawiciela (-i) Wykonawcy

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy