Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Zarząd Powiat Ełckiego informuje, że został wywieszony wykaz garażu położonego w obrębie 0001 Ełk 1 miasto Ełk, przy ul. Piłsudskiego 5, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 224 o powierzchni 0,1240 ha, przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony na rzecz dotychczasowego najemcy.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiat Ełckiego informuje, że został wywieszony wykaz garażu położonego w obrębie 0001 Ełk 1 miasto Ełk, przy ul. Piłsudskiego 5, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 224 o powierzchni 0,1240 ha, przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony na rzecz dotychczasowego najemcy.

Zarząd Powiat Ełckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniach 08.08.2022 r. – 29.08.2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5, II piętro, został wywieszony wykaz garażu położonego w obrębie 0001 Ełk 1 miasto Ełk, przy ul. Piłsudskiego 5, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 224 o powierzchni 0,1240 ha, przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony na rzecz dotychczasowego najemcy.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku ul. Piłsudskiego 5 (pokój 12), tel. (0 87) 621 83 31.

Marek Chojnowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu

Robert Dawidowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

W Y K A Z

garażu położonego w obrębie 0001 Ełk 1, miasto Ełk, przy ul. Piłsudskiego 5, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 224
o powierzchni 0,1240 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr OL1E/00039829/2, przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy

Lokalizacja szczegółowaOpis pomieszczeniaPowierzchnia użytkowa pomieszczenia  [m2]Miesięczny czynsz najmu netto [zł]Kwota podatku VAT      [zł]Miesięczny czynsz najmu brutto [zł]Termin wnoszenia opłat
1.2.3.4.5.6.7.
Ełk,                        
ul. Piłsudskiego 5
garaż18,0093,6021,53115,13do 15-tego każdego miesiąca

UWAGA !   

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr X/68/99 Rady Powiatu
    w Ełku z dnia 10 września 1999 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ełk (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 1999 r. Nr 70, poz. 1162 z późn. zm.) ww. garaż przeznaczony jest do najmu w drodze bezprzetargowej.
  2. Zmiana czynszu najmu będzie następowała nie częściej niż raz w roku, na podstawie uchwał organów Powiatu Ełckiego lub na podstawie wskaźnika procentowego wzrostu cen za towary i usługi ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni.
  3. Czynsz najmu opodatkowany jest stawką 23 %VAT.
  4. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
  5. Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku ul. Piłsudskiego 5, pokój nr 11, telefon 621-83-31.

                                                                                

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu-Robert Dawidowski

Przewodniczący Zarządu Powiatu-Marek Chojnowski

 

                                                                                                                                                                                     

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z