Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

27/2023

z dnia

27.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego

Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości

że, w dniach od 02.09.2022 r. do 23.09.2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego Biorącego w użyczenie.

Wykaz obejmuje część budynku oznaczonego numerem 9/4 w Bochni przy ul. Windakiewicza.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.