Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości

Zarząd Powiatu w Bochni

podaje do publicznej wiadomości

że, w dniach od 30.09.2022 r. do 21.10.2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego   w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie    na rzecz stowarzyszenia.

Wykaz obejmuje część lokalu użytkowego w budynku Starostwa Powiatowego w Bochni.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie