Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

268/2022

z dnia

25.09.2022

Ogłoszeń w bazie:

903
/
/
Zarząd Powiatu w Elblągu ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Elblągu ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Elblągu

Ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego

Oznaczonej jako działka: nr 47/14 o pow. 7,6836 ha położonej w miejscowości Pólko obręb Sakówko, gmina Pasłęk, objętej księgą wieczystą nr EL1E/00061377/1, cena wywoławcza nieruchomości 2 000 000,00 zł brutto (w tym 373 983,74 zł podatku VAT), wadium w wysokości 400 000,00 zł brutto.

VI przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17.11.2022r. (czwartek), o godzinie 1000  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu, Elbląg ul. Saperów 14A, sala nr 402. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu,  do dnia 14.11.2022r. Wadium winno być, wpłacone na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Elblągu – PKO BP S.A. O\Elbląg. nr: 86 1020 1752 0000 0102 0069 3952.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.04.2021r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 21.10.2021r.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 27.01.2022r.

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 28.04.2022r.

V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 18.08.2022r.

Ogłoszenie o przetargu  opublikowane jest na stronie internetowej Powiatu Elbląskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Elblągu ul. Saperów 14 A, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pasłęk (Pasłęk – Pl. Św. Wojciecha 5)  Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem  przetargu można uzyskać w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, pokój 211 oraz  telefonicznie pod nr tel. 512 254 518 lub drogą e-mail: abakowski@powiat.elblag.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Nidzicy informuję że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Katowicach na ul.Hetmańskiej

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Ogłoszenie nr 424/2022 Wójta Gminy Zbiczno