Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

271/2023

z dnia

28.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4898
/
/
Zarząd Powiatu w Lublinie informuje że został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego przeznaczonych do oddania w użyczenie

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Lublinie informuje że został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarząd Powiatu w Lublinie:

informuje, że

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9

na tablicy ogłoszeń na I piętrze w budynku A

został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego przeznaczonych do oddania w użyczenie:

– przedmiotem użyczenia  jest część  o pow.  około 71 m2 działki nr 603/2  o pow. 6.94 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabia Wola jednostka ewidencyjna Strzyżewice, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód   w Lublinie z siedzibą  w Świdniku prowadzi księgę wieczystą 

Nr  LU1I/00098167/9, na której znajduje się przepompownia ścieków.

Użyczenie na rzecz Gminy Strzyżewice na okres 7 lat.

informacja – Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, pok. nr 101, budynek A tel. (0-81) 52 86 661

  

Starosta Lubelski                                                           Członek Zarządu

       Zdzisław Antoń                                                          Grzegorz Kozioł

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1115 ha, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 566,z przeznaczeniem na cele rolne.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn, przy ul. Małej , z przeznaczeniem na postawienie tymczasowego garażu.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.