Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Zarząd Powiatu w Lublinie informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Lubelskiego przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Lublinie informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Lubelskiego przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Zarząd Powiatu w Lublinie

informuje, że:

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie,

Lublin, ul. Spokojna 9, budynek A, na tablicy ogłoszeń na I piętrze

oraz na stronie internetowej: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=452

zamieszczony został wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Lubelskiego przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

  • działka nr 409/2 o pow. 0.0224ha, położona w obrębie: 0008 Jakubowice Konińskie, jednostka ewidencyjna: Niemce.

            Uchwałą Nr XLVIII/537/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. Rada Powiatu w Lublinie wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości

Lubin dnia 22 grudnia

Wicestarosta Lubelski-Andrzej Chrząstowski

Członek Zarządu-Grzegorz Kozioł

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.