Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6697
/
/
Zarząd Powiatu w Lublinie informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Lubelskiego przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Lublinie informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Lubelskiego przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Zarząd Powiatu w Lublinie

informuje, że:

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie,

Lublin, ul. Spokojna 9, budynek A, na tablicy ogłoszeń na I piętrze

oraz na stronie internetowej: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=452

zamieszczony został wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Lubelskiego przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

  • działka nr 409/2 o pow. 0.0224ha, położona w obrębie: 0008 Jakubowice Konińskie, jednostka ewidencyjna: Niemce.

            Uchwałą Nr XLVIII/537/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. Rada Powiatu w Lublinie wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości

Lubin dnia 22 grudnia

Wicestarosta Lubelski-Andrzej Chrząstowski

Członek Zarządu-Grzegorz Kozioł

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że Zarządzeniem Nr 43/2024 z dnia 05.03.2024 r.  przeznaczył do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną przy  ul. Szczyglej 5 w Otwocku

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA