Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Zarząd Powiatu we Włodawie informuje, że został wywieszony wykaz nr 10/2022 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Okunince przy ul. Turystycznej VII-18, 22-200 Włodawa

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu we Włodawie informuje, że został wywieszony wykaz nr 10/2022 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Okunince przy ul. Turystycznej VII-18, 22-200 Włodawa

Zarząd Powiatu we Włodawie informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1899) wykaz
nr 10/2022 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Okunince
przy ul. Turystycznej VII-18, 22-200 Włodawa (dz. nr 1402), został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 24, na okres 21 dni
tj. od dnia 21.12.2022 r. do 11.01.2022 r. Niniejszy wykaz zamieszczony został również na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej (BIP) Starostwa Powiatowego we Włodawie https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl.

Zarząd Powiatu we Włodawie:

/-/ Andrzej Romańczuk

/-/ Tomasz Korzeniewski

/-/ Marian Kupisz

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.