Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
Zarządzanie nr 0050.53.2023 Burmistrza Łobżenicy w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łobżenica przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE

Zarządzanie nr 0050.53.2023 Burmistrza Łobżenicy w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łobżenica przeznaczonych do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE Nr 0050.53.2023

BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łobżenica przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344),

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości, że nieruchomości wymienione w wykazie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zostały przeznaczone do oddania w dzierżawę.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego  i Inwestycji  w tut. Urzędzie.

§ 3. Wykaz o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica przez okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na stronach internetowych urzędu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ŁOBŻENICY

(-) Piotr Łosoś

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  0050.53.2023

Burmistrza Łobżenicy z dnia 20 kwietnia 2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Lp.MiejscowośćNr działkiCel dzierżawyPow. działkiWysokość, terminy wnoszenia  i zasady aktualizacji opłatNr księgi wieczystejForma przekazania
1.Łobżenica528Prowadzenie działalności rolniczej0,0635wg punktu 1PO1Z/00020741/3do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
2.Łobżenica417/3Prowadzenie działalności rolniczej0,2275wg punktu 1PO1Z/00020459/9do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
3.Dźwierszno Małe146/85Usytuowanie przenośnego boksu garażowego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu pływającego0,0015wg punktu 6PO1Z/00016217/0do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
4.Dźwierszno Małe146/85Usytuowanie przenośnego boksu garażowego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu pływającego0,000375wg punktu 3PO1Z/00016217/0do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
5.Dźwierszno Małe146/85Usytuowanie przenośnego boksu garażowego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu pływającego0,00370wg punktu 10PO1Z/00016217/0do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
6.Piesno359Prowadzenie działalności rolniczej0,2962wg punktu 1PO1Z/00020415/9do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
7.Łobżenica535Prowadzenie działalności rolniczej0,0499wg punktu 1PO1Z/00015774/5do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
8.Chlebno59/3Prowadzenie działalności rolniczej1,0204wg punktu 1PO1Z/00031555/2do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
9.Kruszki92 93Prowadzenie działalności rolniczej0,1221      0,1261wg punktu 1PO1Z/00031545/9     PO1Z/00030897/4do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
10.Łobżenica1051Prowadzenie działalności rolniczej0,1935wg punktu 1PO1Z/00021785/0do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
11.Łobżenica303Prowadzenie działalności rolniczej0,0685wg punktu 1PO1Z/00020733/4do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
12.Łobżenica140Prowadzenie działalności rolniczej0,1200wg punktu 1PO1Z/00016889/1do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
13.Chlebno52Pomieszczenia garażowe i magazynowe0,0036wg punktu 3PO1Z/00020409/4do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
14.Dźwierszno Małe146/85Usytuowanie przenośnego boksu garażowego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu pływającego0,0015wg punktu 9PO1Z/00016217/0do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
15.Chlebno60/5Prowadzenie działalności rolniczej0,1266wg punktu 1PO1Z/00031557/6do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
16.Topola7Prowadzenie działalności rolniczej0,2282wg punktu 1PO1Z/00020431/7do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
17.Dźwierszno Małe146/85Usytuowanie przenośnego boksu garażowego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu pływającego0,0031wg punktu 12PO1Z/00016217/0do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
18.Łobżenica992Prowadzenie działalności rolniczej0,1528wg punktu 1PO1Z/00020729/3do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
19.Dźwierszno Małe319/5Usytuowanie reklamy dotyczącej dojazdu do pola campingowo – namiotowego „Półwysep Sielanka”0,0002wg punktu 11PO1Z/00032087/7do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
20.Łobżenica789Prowadzenie działalności rolniczej0,0177wg punktu 1PO1Z/00020595/4do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
21.Łobżenica140Prowadzenie działalności rolniczej0,1480wg punktu 1PO1Z/00016889/1do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
22.Łobżenica535Prowadzenie działalności rolniczej0,0090wg punktu 1PO1Z/00015774/5do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
23.Łobżenica314Prowadzenie działalności rolniczej0,1245wg punktu 1PO1Z/00020948/4do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
24.Dziegciarnia170Prowadzenie działalności rolniczej0,5000wg punktu 1PO1Z/00015795/8do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
25.Łobżenica535Prowadzenie działalności rolniczej0,0090wg punktu 1PO1Z/00015774/5do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
26.Łobżenica529Prowadzenie działalności rolniczej0,0169wg punktu 1PO1Z/00020942/2do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
27.Łobżenica135Prowadzenie działalności rolniczej0,0300wg punktu 1PO1Z/00017321/9do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
28.Rataje175/6Prowadzenie działalności rolniczej0,0900wg punktu 1PO1Z/00020440/3do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
29.Łobżenica140Prowadzenie działalności rolniczej0,1090wg punktu 1PO1Z/00016889/1do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
30.Łobżenica146Prowadzenie działalności rolniczej0,0350wg punktu 1PO1Z/00016842/0do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
31.Łobżenica529Prowadzenie działalności rolniczej0,0160wg punktu 1PO1Z/00020942/2do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
32.Dźwierszno Wielkie142/32Prowadzenie działalności rolniczej0,2140wg punktu 1PO1Z/00020113/2do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
33.Łobżenica535Prowadzenie działalności rolniczej0,0100wg punktu 1PO1Z/00015774/5do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
34.Łobżenica528Prowadzenie działalności rolniczej0,0207wg punktu 1PO1Z/00020741/3do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
35.Dźwierszno  Wielkie30/3           30/5Prowadzenie działalności rolniczej0,0168                 0,0385wg punktu 1PO1Z/00020113/2do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
36.Łobżenica11Prowadzenie działalności rolniczej0,3900wg punktu 1PO1Z/00020436/2do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
37.Łobżenica11Prowadzenie działalności rolniczej0,1500wg punktu 1PO1Z/00020436/2do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
38.Łobżenica1030/4Prowadzenie działalności rolniczej0,1960wg punktu 1PO1Z/00020438/6do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
39.Topola151Prowadzenie działalności rolniczej1,0941wg punktu 1PO1Z/00020431/7do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
40.Dźwierszno Małe146/85Usytuowanie przenośnego boksu garażowego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu pływającego0,0018wg punktu 8PO1Z/00016217/0do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
41.Łobżenica535Prowadzenie działalności rolniczej0,0902wg punktu 1PO1Z/00015774/5do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
42.Kruszki100/6Prowadzenie działalności rolniczej0,0950wg punktu 2PO1Z/00020117/0do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
43.Dziegciarnia170Prowadzenie działalności rolniczej0,5003wg punktu 1PO1Z/00015795/8do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
44.Łobżenica314Prowadzenie działalności rolniczej0,1190wg punktu 1PO1Z/00020948/4do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
45.Łobżenica134Prowadzenie działalności rolniczej0,0320wg punktu 1PO1Z/00020952/5do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
46.Łobżenica799Prowadzenie działalności rolniczej0,0612wg punktu 1PO1Z/00020145/5do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
47.Luchowo70Prowadzenie działalności rolniczej3,0826wg punktu 13PO1Z/00020413/5do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
48.Dźwierszno Małe146/85Usytuowanie przenośnego boksu garażowego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu pływającego0,0015wg punktu 6PO1Z/00016217/0do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
49.Łobżenica1023/3Prowadzenie działalności rolniczej0,0102wg punktu 7PO1Z/00020104/6do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
50.Łobżenica134Prowadzenie działalności rolniczej0,0240wg punktu 1PO1Z/00020952/5do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
51.Łobżenica797              798Prowadzenie działalności rolniczej0,0549         0,0448wg punktu 1PO1Z/00020595/4do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
52.Łobżenica313Prowadzenie działalności rolniczej0,1304wg punktu 1PO1Z/00020956/3do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
53.Łobżenica863               864Prowadzenie działalności rolniczej0,2219                      0,0398wg punktu 1PO1Z/00032081/5  PO1Z/00020595/4do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
54.Łobżenica1023/3Prowadzenie działalności rolniczej0,0049wg punktu 1PO1Z/00020104/6do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
55.Łobżenica783          784       785Prowadzenie działalności rolniczej0,0222 0,2903   0,4809wg punktu 1PO1Z/00020438/6 PO1Z/00020401/8 PO1Z/00020404/9do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
56.Łobżenica535Prowadzenie działalności rolniczej0,0104wg punktu 1PO1Z/00015774/5do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
57.Łobżenica535Prowadzenie działalności rolniczej0,0726wg punktu 1PO1Z/00015774/5do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
58.Łobżenica535Prowadzenie działalności rolniczej0,1055wg punktu 1PO1Z/00015774/5do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
59.Łobżenica333Prowadzenie działalności rolniczej0,1465wg punktu 1PO1Z/00020438/6do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
60.Łobżenica535Prowadzenie działalności rolniczej0,0090wg punktu 1PO1Z/00015774/5do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
61.Łobżenica535Prowadzenie działalności rolniczej0,0500wg punktu 1PO1Z/00015774/5do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
62.Łobżenica140Prowadzenie działalności rolniczej0,1220wg punktu 1PO1Z/00016889/1do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
63.Łobżenica1091Prowadzenie działalności rolniczej0,2520wg punktu 1PO1Z/00020944/6do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
64.Łobżenica14/2Prowadzenie działalności rolniczej0,7329wg punktu 1PO1Z/00020436/2do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
65.Łobżenica543Prowadzenie działalności rolniczej0,1585wg punktu 1PO1Z/00020748/3do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
66.Łobżenica535Prowadzenie działalności rolniczej0,0090wg punktu 1PO1Z/00015774/5do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
67.Łobżenica606/2Przeznaczenie na ogród0,0613wg punktu 5PO1Z/00020092/8do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
68.Łobżenica501/2Usytuowanie przenośnego pawilonu handlowego0,0023wg punktu 4PO1Z/00020741/3do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
69.Łobżenica140Prowadzenie działalności rolniczej0,1300wg punktu 1PO1Z/00016889/1do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
70.Łobżenica135Prowadzenie działalności rolniczej0,0380wg punktu 1PO1Z/00017321/9do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
  1. Dzierżawca będzie uiszczał roczny czynsz dzierżawny według wartość 1 dt pszenicy określanej na podstawie średniej ceny na targowiskach w Polsce podanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Zintegrowanym Systemie Informacji Rynkowej na dzień  1 września roku poprzedzającego wymiar czynszu.
  2. Ilość dt pszenicy od 1 ha dzierżawionego gruntu ustala się wg klasy gruntu w następującej wysokości:
Grunty orne    I10,3 dt Łąki i pastwiska   I9,1 dt
Grunty orne   II9,4 dt Łąki i pastwiska   II7,7 dt
Grunty orne   III a8,6 dt Łąki i pastwiska   III6,6 dt
Grunty orne   III b7,1 dt Łąki i pastwiska   IV4,0 dt
Grunty orne   IV a5,7 dt Łąki i pastwiska   V1,1 dt
Grunty orne   IV b4,3 dt Łąki i pastwiska   VI0,5 dt
Grunty orne   V1,7 dt Grunty zadrz. i zakrz. I2,5 dt
Grunty orne   VI0,5 dt Grunty zadrz. i zakrz. II1,05 dt
  • Czynsz Dzierżawny płatny jest w dwóch ratach, bez wezwania, na konto Gminy Łobżenica  – Nr konta 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015 Bank Spółdzielczy w Łobżenicy:
    • I-sza rata w wysokości 50% czynszu płatna do dnia 31 marca każdego roku.
    • II-ga  rata w wysokości 50% czynszu płatna do dnia 15 września każdego roku.
  • Dzierżawca będzie uiszczał roczny czynsz dzierżawny według wartość 1 dt pszenicy określanej na podstawie średniej ceny na targowiskach w Polsce podanej przez Ministerstwo Rolnictwa  i Rozwoju Wsi w Zintegrowanym Systemie Informacji Rynkowej na dzień  1 września roku poprzedzającego wymiar czynszu.
  • Ilość q pszenicy za dzierżawioną nieruchomość ustala się na 1q rocznie.
  • Czynsz Dzierżawny płatny jest w dwóch ratach, bez wezwania, na konto Gminy Łobżenica  – Nr konta 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015 Bank Spółdzielczy w Łobżenicy:

I-sza rata w wysokości 50% czynszu płatna do dnia 31 marca każdego roku.

II-ga  rata w wysokości 50% czynszu płatna do dnia 15 września każdego roku.

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 49,24 zł/miesiąc + 23% VAT

Termin wnoszenia opłat – miesięcznie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca trwania umowy

Zasady aktualizacji opłat – w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu – na podstawie GUS-u.

4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 103,06  zł/miesiąc + 23% VAT

Termin wnoszenia opłat – miesięcznie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca trwania umowy. Zasady aktualizacji opłat – w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy.

Wskaźnik wzrostu – na podstawie GUS-u

5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 40,65  zł/miesiąc + 23% VAT

Termin wnoszenia opłat – miesięcznie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca trwania umowy

Zasady aktualizacji opłat – w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu – na podstawie GUS-u

6. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 50,42  zł/miesiąc + 23% VAT

Termin wnoszenia opłat – miesięcznie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca trwania umowy

Zasady aktualizacji opłat – w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu – na podstawie GUS-u

7. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 42,94  zł/miesiąc + 23% VAT

Termin wnoszenia opłat – miesięcznie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca trwania umowy

Zasady aktualizacji opłat – w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu – na podstawie GUS-u

8. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 56,71  zł/miesiąc + 23% VAT

Termin wnoszenia opłat – miesięcznie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca trwania umowy

Zasady aktualizacji opłat – w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu – na podstawie GUS-u

9. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 47,25  zł/miesiąc + 23% VAT

Termin wnoszenia opłat – miesięcznie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca trwania umowy

Zasady aktualizacji opłat – w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu – na podstawie GUS-u

10. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 118,61  zł/miesiąc + 23% VAT

Termin wnoszenia opłat – miesięcznie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca trwania umowy

Zasady aktualizacji opłat – w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu – na podstawie GUS-u.

11. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 12,88  zł/miesiąc + 23% VAT

Termin wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny będzie płatny za rok z góry

Zasady aktualizacji opłat – w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu – na podstawie GUS-u

12. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 99,38  zł/miesiąc + 23% VAT

Termin wnoszenia opłat – miesięcznie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca trwania umowy

Zasady aktualizacji opłat – w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu – na podstawie GUS-u

13.Dzierżawca będzie uiszczał roczny czynsz dzierżawny według wartość 1 dt pszenicy określanej na podstawie średniej ceny na targowiskach w Polsce podanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Zintegrowanym Systemie Informacji Rynkowej na dzień 1 września roku poprzedzającego wymiar czynszu.

-Ilość q pszenicy za dzierżawioną nieruchomość ustala się na 78q rocznie.

– Czynsz Dzierżawny płatny jest w dwóch ratach, bez wezwania, na konto Gminy Łobżenica  – Nr konta 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015 Bank Spółdzielczy w Łobżenicy:

I-sza rata w wysokości 50% czynszu płatna do dnia 31 marca każdego roku.

II-ga  rata w wysokości 50% czynszu płatna do dnia 15 września każdego roku.

BURMISTRZ ŁOBŻENICY

(-) Piotr Łosoś

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA