Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

279/2022

z dnia

06.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

1018
/
/
Zarządzenie Nr 105 /2022

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 105 /2022

Zarządzenie Nr 105 /2022
Burmistrza Morynia

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 67 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 202 r. poz.1899) ustalam:

§ 1. 1. Cenę nieruchomości nr 472 o pow. 1053 m2, położonej w obrębie 2 miasta Moryń – 112.000,00 zł. ( słownie: sto dwanaście tysięcy złotych );

2. Wysokość wadium – 5.600,00 zł. (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych);

3. Wysokość minimalnego postąpienia – 1.120,00(słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia złotych);

4. Przeprowadzenie przetargu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) powierzam powołanej komisji przetargowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Kobylnica

Widzino

Zębowo