Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

147/2024

z dnia

26.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Zawiadomienie Starosty Tomaszowskiego

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie Starosty Tomaszowskiego

ZAWIADOMIENIE

STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

z dnia 26 lipca 2023 roku

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Starosta Tomaszowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 41 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (I piętro) oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego i biuletynie informacji publicznej, wywieszony zostanie na okres 21 dni, poczynając od dnia 28 lipca 2023 roku, wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat – wykaz dot. nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Jakubów, w gminie Lubochnia, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 131/9 o powierzchni 0,1951 ha.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ