Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470

OGŁOSZENIE

Zębowo

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Przeznacza się do dzierżawy następującą nieruchomość:

Numer działki28/128/3
Powierzchnia [ha]0,020,047
ObrębZębowoZębowo
Numer księgi wieczystejSL1S/00085359/9SL1S/00007540/5
Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennegobrakbrak
Skład nieruchomościdrPsIV
Okres trwania dzierżawy1 rok1 rok
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego70,00zł + 23% VAT

Działka jest objęta umową dzierżawy do dnia 30.09.2022

Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica ul. Główna 20, pok. 21 w godzinach pracy urzędu, tel. 59 842 90 70 wew. 240.

Wywieszono dnia ……………10.2022 r.

Zdjęto dnia……………………10. 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie