Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925

OGŁOSZENIE

Żołynia

Żołynia, dnia 23.11.2022 r.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. – Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żołynia i przeznaczonych do zamiany.

L.p.Obręb/ położenieNr ewidencyjny Działki(nieruchomości)Nr Księgi WieczystejPowierzchnia/ użytki/haPowierzchnia Ogółem w haCena (zł)
1.Żołynia6151/4736286/3Ps V 0,01310,01312498

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka 6151/47 zlokalizowana jest obszarze zabudowy mieszkaniowo usługowej o symbolu MU. Sąsiedztwo zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny rekreacyjno-turystyczne oraz zabudowa usługowa. Działka położona w dobrej lokalizacji. Uzbrojenia brak. Sposób i termin zagospodarowania – nie określa się..

Sposób zagospodarowania – nie określa się.

Termin zagospodarowania – nie określa się.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem zamiany za nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna 6151/48 położona w miejscowości Żołynia.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje o nieruchomości podanej w ww. wykazie można uzyskać w pok. 104 tut. Urzędu Gminy i pod telefonem (17) 224 30 28 (wew. 104).

Żołynia, dnia 23.11.2022 r.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. w dniach od 23 listopada 2022 r. do 14 grudnia 2022r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

PIOTR DUDEK

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.