Wyszukiwarka:
I N F O R M A C J A
titleName

I N F O R M A C J A

             

I N F O R M A C J A

 

WÓJT GMINY RAKSZAWA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w siedzibie Urzędu Gminy w Rakszawie,   37-111 Rakszawa 506,  został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rakszawa przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości  Rakszawa. Wykaz  wywiesza się na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach ujętych w wykazie można uzyskać
w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki i Inwestycji Urzędu Gminy w Rakszawie,  pokój nr 12,  tel. 17-2261281 wewn. 30.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

RAKSZAWA

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Październik, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Rakszawa

ID Ogłoszenia:

12852