Wyszukiwarka:
Jabłonka

Nidzica, 07 października 2021 r.

GMKR.6840.23.2014

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 07 października 2021 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy
, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Informacje i komunikaty,

na okres 21 dni wykaz niżej wymienionych nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica,
KW OL1N/00007734/5, oznaczonych jako działki numer:

1) 445/1 o pow. 0,1287 ha;

2) 445/2 o pow. 0,1097 ha.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Nidzica

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Październik, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Nidzicy

ID Ogłoszenia:

21614