Wyszukiwarka:
WYKAZ

Załącznik

do decyzji Burmistrza MiG Bogatynia

nr BB.0053.10.55.2018 z dnia 24.08.2018 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 18.12.2018 r. do 29.01.2019 r.

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018, poz. 2204).

podaje się do publicznej wiadomości, że została wyznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

*zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt. 10 a Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)

Termin składania wniosków, zgodnie z treścią art.34 ust.1, pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bogatynia

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

18 Grudzień, 2018

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

ID Ogłoszenia:

10187