Wyszukiwarka:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
titleName

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

GN.6850.2.1.2020

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu w Bochni zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie

Oznaczenie nieruchomości:

nieruchomość położona jest w miejscowości Bochnia, gmina Bochnia, objęta księgą wieczystą nr TR 1O/00098125/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni.

Przedmiot użyczenia:

Przedmiotem użyczenia są dwa pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 33,23 m2 zlokalizowane w budynku nr 14C położonym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2386/6 o powierzchni 0,1370 ha w Bochni przy ul. Karolina.

Opis przedmiotu użyczenia:

Przedmiot użyczenia obejmuje pomieszczenie o powierzchni 16,64 m2 i pomieszczenie o powierzchni 16,59 m2 na trzeciej kondygnacji (drugie piętro) budynku, każde z pomieszczeń posiada drzwi. Pomieszczenia wyposażone są w czynną instalację centralnego ogrzewania. Wejście do pomieszczeń odbywać się będzie przez tzw. „przewiązkę” i środkową klatkę schodową prowadzącą na drugie piętro. Biorący w użyczenie winien zamontować nowe zamki do drzwi celem ich zabezpieczenia.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Teren nie jest objęty Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bochnia; dla działki została wydana przez Burmistrza Miasta Bochnia decyzja z dnia 24.04.2019 r. znak: AiPP.6733.6.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku w zakresie I i II piętra byłego Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe i pomieszczenia techniczne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania budynku na działce nr 2386/6 przy ul. Karolina w Bochni”. Pomieszczenia oddaje się z przeznaczeniem na magazyn dla potrzeb powiatowej jednostki organizacyjnej.

Czas trwania umowy:

czas określony do jednego roku.

Podpis: WICESTAROSTA Ryszard Drożdżak

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bochnia

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Październik, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Bochni

ID Ogłoszenia:

17537