Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych
titleName

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Żołynia, dnia 29.11.2018 r.

                        

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. – Dz.U. z  2018 r., poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żołynia i przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

L.p. Obręb/ położenie Nr ewidencyjny

Działki(nieruchomości)

Nr Księgi Wieczystej Użytki/ Powierzchnia/ha Powierzchnia Ogółem w ha  Cena (zł)

  

1. Brzóza Stadnicka 1583/8 43376/3 Br/Ps V 0,0035 0,0035 1230
2. Brzóza Stadnicka 557/9 36913/8 Ps V 0,0235 0,0235 3200

 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka 1583/8 zlokalizowana jest obszarze MU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej istniejącej i projektowanej. Działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta. Teren pochylony w kierunku północnym. Działka położona przy asfaltowej drodze powiatowej. Uzbrojenie: gazociąg. Z uwagi na niewielką powierzchnię przedmiotowa działka może być wykorzystana jedynie na polepszenie warunków zagospodarowania na działce sąsiedniej.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka 557/9 zlokalizowana jest obszarze MU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej istniejącej i projektowanej. Działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta. Teren zbliżony do płaskiego. Działka położona przy asfaltowej drodze powiatowej. Uzbrojenie: energia elektryczna, kanalizacja sanitarna. Z uwagi na niewielką powierzchnię przedmiotowa działka może być wykorzystana jedynie na polepszenie warunków zagospodarowania na działce sąsiedniej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje o nieruchomości podanej w ww. wykazie można uzyskać
w pok. 205 tut. Urzędu Gminy i pod telefonem (17) 224 30 28 (wew. 205).

Żołynia, dnia 29.11.2018 r.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. w dniach od 29 listopada 2018 r.
do 20 grudnia 2018r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.  

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

PIOTR DUDEK     

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Brzóza Stadnicka, Żołynia

GPS:

50.1969696, 22.2737387

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Żołynia

ID Ogłoszenia:

10013