Wyszukiwarka:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   położonej w mieście Helu   przeznaczonej do dzierżawy
titleName

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   położonej w mieście Helu   przeznaczonej do dzierżawy

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonej w mieście Helu   przeznaczonej do dzierżawy

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 poz.121z póź. zm.) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

  1. część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 567/1 i 567/2,  o pow.160 m² KW GD2W /00032627/8

 

2. planowany okres dzierżawy :  20 lat od daty  podpisania umowy

 

3. przeznaczenie: działalność gastronomiczna

 

4. cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w skali roku : 200.000,00 zł + należny podatek VAT

 

5. czynsz płatny w dwóch ratach : w terminie do dnia 15 lipca i 15 sierpnia każdego roku dzierżawy

 

6. dzierżawca zobowiązany będzie do wybudowania budynku gastronomicznego, po spełnieniu poniższych warunków :

  • uzgodnienia projektu budowlanego budowy obiektu  gastronomicznego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy oraz koncepcji obiektu gastronomicznego który będzie załącznikiem do przetargu ustnego nieograniczonego z właścicielem nieruchomości gruntowej,
  • uzgodnienia przyłączy niezbędnych do prowadzenia powyższej działalności gospodarczej we własnym zakresie,
  • zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
  • dbania o czystość i porządek na dzierżawionym terenie i wokół niego, a w szczególności wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i złożenia w pokoju nr 104, deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hel, dn.08.08.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Hel

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Sierpień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Hel

ID Ogłoszenia:

12331