Wyszukiwarka:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
titleName

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Krzeszyce

Działając zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 .08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 poz. 121) informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Krzeszycach ul. Skwierzyńska 16 został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i darowizny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2018/GN
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 29.11. 2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Obręb Rudnica – nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach działki nr 323/4 o pow. 1826m2, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00023228/8. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna.

Łączna cena nieruchomości 35 500,00zł

2.  Obręb Rudnica – nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach działki nr 323/5 o pow. 1620m2, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00023228/8. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna.

Łączna cena nieruchomości 32 000,00zł

3.  Obręb Karkoszów – nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowo-użytkowym o pow. użytkowej 266,59m2 położonej w granicach działki nr 174/16 o pow. 2153m2, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00022841/4. Działka posiada miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego 3.13BS, tereny zabudowany składów i magazynów.

Cena budynku 54 700,00zł

Cena gruntu 40 000,00zł

Łączna cena nieruchomości 94 700,00zł

4.  Obręb Karkoszów – udział wynoszący 10/100 nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach działki nr 174/3 o pow. 3176m2 stanowiącą drogę dojazdową, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00022841/4. Działka posiada miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego 3.13BS, tereny zabudowany składów i magazynów .

Cena udziału w gruncie została ustalona w wysokości 5200,00zł

5.  Obręb Krzeszyce – nieruchomości zabudowanej budynkiem pawilonu handlowo-usługowego o pow. użytkowej 57,01m2 stanowiącym własność Dzierżawcy, położonej w granicach działki nr 340/1 o pow. 170m2, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00022484/3. Działka nie posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzeszyce przeznaczona jest jako wielofunkcyjny teren mieszkaniowy z usługami o charakterze nieuciążliwym.

Cena gruntu 10 000,00zł

Cena budynku 111 000,00zł

Łączna cena nieruchomości 121 000,00zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2018/GN
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 29.11. 2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

1. Obręb Krzeszyce- nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach działki nr 788/9 o pow. 1513m2, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą GW1U/00022484/3. Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzeszyce położona jest w kompleksie cmentarza i działek niezabudowanych oraz o zabudowie mieszkaniowej typu jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz handlowo-usługowego.

Ww. nieruchomość zostanie przekazana, w drodze darowizny, na rzecz Parafii Rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Świętego Antoniego w celu powiększenia cmentarza.

Łączna cena nieruchomości 12 000,00zł +23%VAT

Niniejszy załącznik , stosownie do art.35 ust.1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2024 ze zmianami) stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny.

Niniejsze załączniki , stosownią do art.35 ust.1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2024 ze zmianami) stanowi wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art.34 ust.1i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami po cenie podanej w niniejszym wykazie winny złożyć stosowne oświadczenie w terminie do dnia 10.01.2019r. Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce pokój nr 7 lub tel. (095) 7573161 ww.29

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Krzeszyce

GPS:

52.582516383153, 15.041855863041

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Krzeszyce

ID Ogłoszenia:

10022