Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
Ogłoszenia

WYRÓŻNIONE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Województwo

Miasto

Typ transakcji

WSZYSTKIE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie nr 31/2024 Wójta Gminy Zbiczno

Ogłoszenie nr 30/2024 Wójta Gminy Zbiczno w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Burmistrz Zawichostu informuje, o wywieszeniu wykazu dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia przez Gminę Zawichost w trybie bezprzetargowym.

Syndyk Masy Upadłości informuje o sprzedaży z wolnej ręki oprawek okularowych, okularów w tym słonecznych i etui okularowych różnych marek.

Starosty Kościerskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego nr 75G  przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości  położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, oznaczonej jako działki nr 76/1, nr 76/2, nr 76/3, nr 76/4, nr 76/5 i nr 76/6 przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Zarząd Powiat Ełckiego informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości  położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, oznaczonej jako działki nr 76/1, nr 76/2, nr 76/3, nr 76/4, nr 76/5 i nr 76/6, stanowiącej własność Powiatu Ełckiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Burmistrz Nidzicy informuje, że w dniu 19 lipca 2024 roku zamieszczono ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat

Burmistrz Nidzicy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 170 o pow. 475 m2, położoną w obrębie nr 6 m. Nidzica

Starosta Lubartowski zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2024 roku, została wydana decyzja znak: GEO.6821.72.2023, dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie geodezyjnym 18 – Ostrów, jednostka ewidencyjna Michów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1619 o pow. 0,27 ha.

Starosta Lubartowski zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2024 roku, została wydana decyzja znak: GEO.6821.70.2023, dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie geodezyjnym 18 – Ostrów, jednostka ewidencyjna Michów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1592 o pow. 0,51 ha.

Starosta Lubartowski zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2024 roku, została wydana decyzja znak: GEO.6821.71.2023, dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie geodezyjnym 20 – Rawa, jednostka ewidencyjna Michów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 24 o pow. 2,30 ha.

Starosta Lubartowski zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2024 roku, została wydana decyzja znak: GEO.6821.69.2023, dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie geodezyjnym 18 – Ostrów, jednostka ewidencyjna Michów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1495 o pow. 0,10 ha.

Burmistrz Nidzicy informuje, że podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica przeznaczonej do oddania w użyczenie

Starosta Szamotulski informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Kornela Makuszyńskiego 66

Starosta Szamotulski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej położonej we Wronkach

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 3/3 położonej w Inowrocławiu przy ul. Towarowej

Prezydent  Miasta  Nowa  Sól ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 43 miasta Zielona Góra

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzowie Wielkopolskim

Prezydent Miasta Otwocka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 77na terenie Miasta Otwocka przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Wyciąg z ogłoszenia Nr 36/2024 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Starosta Kielecki informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 99, 506, 508, 661 położone w obr. ewid. 0007 Krajno Pierwsze gm. Górno,  przez udzielenie zezwolenia   na przeprowadzenie wodociągu.

Burmistrz Mieroszowa informuje, że wywieszono wykaz nr 44 nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów, przeznaczonych do oddania w  dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat

Starosta Krośnieński informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni „Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym”

Starosta Lubartowski zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2024 roku, została wydana decyzja znak: GEO.6821.68.2023, dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie geodezyjnym 11 – Krupy Lipniak, jednostka ewidencyjna Michów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 285 o pow. 0,07 ha.

Starosta Lubartowski zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2024 roku, została wydana decyzja znak: GEO.6821.66.2023, dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie geodezyjnym 11 – Krupy Lipniak, jednostka ewidencyjna Michów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 134 o pow. 0,15 ha.

Starosta Lubartowski zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2024 roku, została wydana decyzja znak: GEO.6821.64.2023, dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie geodezyjnym 11 – Krupy Lipniak, jednostka ewidencyjna Michów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 209 o pow. 0,11 ha.

Starosta Lubartowski zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2024 roku, została wydana decyzja znak: GEO.6821.67.2023, dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie geodezyjnym 11 – Krupy Lipniak, jednostka ewidencyjna Michów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 202 o pow. 0,17 ha.

Starosta Lubartowski zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2024 roku, została wydana decyzja znak: GEO.6821.65.2023, dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie geodezyjnym 11 – Krupy Lipniak, jednostka ewidencyjna Michów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 218 o pow. 0,27 ha

Starosta Lubartowski zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2024 roku, została wydana decyzja znak: GEO.6821.63.2023, dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie geodezyjnym 11 – Krupy Lipniak, jednostka ewidencyjna Michów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 72 o pow. 0,12 ha.

Burmistrz Kolbuszowej informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej oznaczonej nr ew. działek 2305/22 i 2305/23 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Morynia informuje, że wywieszono treści ogłoszenia o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż następującej nieruchomości:  nr 479, obręb 2 miasta Moryń.

Ogłoszenie Burmistrz Morynia ogłasza IX ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości

Burmistrz Mieroszowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym Tymienice nr działki 50/11 o pow. 0,0064 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji  o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego na I piętrze w budynku nr 3 przy ul. Bielskiej w Cieszynie

Wójt Gminy Bogdaniec ogłasza I publiczny przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w trybie przetargu nieograniczonego udział do 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Dolnej

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem, na czas nieoznaczony, trzech lokali użytkowych o powierzchni 20,00 m2; 16,00 m2; 7,50 m2 położonych w budynku przy ul. Słowackiego 11 w Lubartowie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarząd Powiatu we Włodawie informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonych w Lucie (dz. 17/3 i 18/3) oraz w Różance (dz. 450/25)

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiący własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim przy ul. Śląskiej 41 – działka nr 2829/125

Wykaz stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu gminy wykazy nieruchomości położonych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Derc przeznaczonej do zamiany na podstawie Zarządzenia Nr 62/2024 Burmistrza Jezioran

Prezydent Miasta Nowa Sól ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Nowej Soli wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony budynek

  Prezydent  Miasta  Nowa Sól ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 4 miasta Nowa Sól, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto

Prezydent  Miasta  Nowa Sól ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie 1 miasta Nowa Sól, stanowiących własność Gminy Nowa Sól – Miasto

Obwieszczenie o wydaniu decyzji  o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Starosta Lubartowski zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2024 r. została wydana decyzja, znak GEO.683.1.34.2023, o ustaleniu odszkodowania za przejętą z mocy prawa przez Gminę Lubartów nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia, gmina Lubartów

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Słowackiego 28/30, o pow. 1443 m2

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Głowackiego 13, o pow. 605 m2

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Hallera 15, o pow. 1156 m2

Zarządzenie nr 171/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 16 lipca 2024 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu

Wrząca

OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE

VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w obrębie Mieroszów 1

VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych bez zabudowań, położonych w obrębie Mieroszów 1

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału w sprawie AB.6740.305.2023.ASS w sprawie o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 420247K (ul. Walowa Góra) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zakopane wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Cicha Woda w miejscowości Zakopane

Burmistrz Mieroszowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych bez zabudowań, położonych w obrębie Mieroszów 1

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie Gminy Oleszyce

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Skarbu Państwa – przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie

Starosta Oleśnicki podaje do wiadomości publicznej, że została wydana decyzja o ustaleniu wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, która w ewidencji gruntów oznaczona jest jako działka nr 435/3 o pow. 0,0036 ha obręb Goszcz, gmina Twardogóra.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębach: Łękanów, Tarpno

Starosta Ełcki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2764/3 o pow. 1,0006 ha, położona w obrębie 0002 Ełk, miasto Ełk

Ogłoszenie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę nr geod.196/23 obr. 16,m.Stargard

Zarządzenie Nr 55/2024 Wójta Gminy Janowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do oddania w najem na okres do 36 miesięcy na rzecz dotychczasowego najemcy, w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy

Sprzedaż nieruchomości położonych w Przecławiu i Barnisławiu

Syndyk  masy upadłości ogłasza  pisemny przetarg  na sprzedaż  z wolnej ręki następującej  nieruchomości:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Międzyrzeckiego przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Cieszyńskiego

Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Tłokowo