Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2023

z dnia

03.10.2023

Ogłoszeń w bazie:

4922
/
Ogłoszenia

WYRÓŻNIONE OGŁOSZENIA

Starosta Zielonogórski ogłasza I przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

OGŁOSZENIE

Województwo

Miasto

Typ transakcji

WSZYSTKIE OGŁOSZENIA

Starosta Zielonogórski ogłasza I przetargi ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Świętego Jana przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Podwale przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

WYKAZ NR 175/2023

Informacja

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Prezydent Miasta Otwocka : Zarządzeniem Nr 248/2023 z dnia 02.10 2023 r. przeznaczył do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną przy ul. Wierchowej 9 w Otwocku, oznaczoną jako część działki ew. 21 z obrębu 54 zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Zarządzenia

Prezydent Miasta Otwocka : Zarządzeniem Nr 247/2023 z dnia 02.10 2023 r. przeznaczył do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną przy ul. Generalska/Gen.A.E Fieldorfa w Otwocku, oznaczoną jako część działki ew. 1/3 z obrębu 31 zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Zarządzenia

Prezydent Miasta Otwocka : Zarządzeniem Nr 246/2023 z dnia 02.10 2023 r. przeznaczył do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną przy ul. Michała Andriollego 75 w Otwocku, oznaczoną jako część działki ew. 17/2 z obrębu 139 zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Zarządzenia

O G Ł O S Z E N I E

Syndyk masy upadłości FSE Fabryki Samochodów Elektrycznych spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej w upadłości , sygn.akt VI GUp 495/21 ogłasza aukcję, której przedmiotem jest upadłe przedsiębiorstwo w rozumieniu art.55 1 kc w upadłości w Bielsku Białej obejmujące:

Kobylnica

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,

WYKAZ NR 174/2023

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1115 ha, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 566,z przeznaczeniem na cele rolne.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn, przy ul. Małej , z przeznaczeniem na postawienie tymczasowego garażu.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do dzierżawy

Starosta Przeworski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

I Publiczne Przetargi Ustne Nieograniczone

W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A O I P R Z E T A R G U

Odwołanie

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10, znajdującego się na poddaszu budynku nr 15,

Burmistrz Nidzicy

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica,

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, działki stanowiącej własność Gminy Nidzica

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że zostały zamieszczony wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczone do oddania w dzierżawę pod uprawy rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że l zostały zamieszczony wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczone do oddania w dzierżawę pod uprawy rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położone   w Tczewie przy ul. Głowackiego, obręb 12

Starosta Tatrzański zawiadamia, że została wydana decyzja znak GN.6853.23.2023 orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Białka Tatrzańska

Starosta Stargardzki odwołuje pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykaz dla działek przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

Syndyk masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu zaprasza do składania ofert na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym: Wózek widłowy marki Toyota

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, mieszczącego się w budynku przy ul. Chałubińskiego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Łękanów

Wójt Gminy Niechlów ogłasza że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie: Wioska

WYKAZ NR 171/2023

WYKAZ NR 172/2023

Syndyk masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu zaprasza do składania ofert na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym: Uszkodzonej przyczepy izotermicznej PLANDEX PTL1800

WYKAZ NR 173/2023

Zarządzenie Nr 81 /2023

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Starosta Kielecki informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  nr 372 i 377 położone w obr. ewid. 0008 Porzecze gm. Miedziana Góra, w celu udzielenia zezwolenia   na przeprowadzenie gazociągu średniego ciśnienia.

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU

Sprzedaż

Sprzedaż

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18

Wykaz

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Prawej 12

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Klonowej 29

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Klonowej 8-10

Zarządzenie nr 755/23 Burmistrza Ostrowa  Lubelskiego w  sprawie ustalenia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego

Burmistrz  Ostrowa  Lubelskiego ogłasza pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrów Lubelski

Syndyk masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu zaprasza do składania ofert na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym: Samochód ciężarowy do 3,5 t, furgon Renault Kangoo dCi

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż  działki nr 976/2 o powierzchni 0,1318 ha, położonej w Świdnicy przy   ulicy Kościelnej nr 30 i nr 30A

Z A W I A D O M I E N I E

Starosta Kazimierski, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie Starosty Kazimierskiego o zamiarze wszczęcia postępowania

KOMUNIKAT

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBARTOWSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBARTOWSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBARTOWSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

I N F O R M A C J A

Dzierżawa

Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wójt Gminy Rymań ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gorawino, stanowiącej własność Gminy Rymań

Wójt Gminy Rymań ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Starnin, stanowiącej własność Gminy Rymań

Wójt Gminy Rymań ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Drozdowo, stanowiącej własność Gminy Rymań

Wójt Gminy Rymań ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Starnin, stanowiącej własność Gminy Rymań

Wójt Gminy Rymań ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dębica

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości położnych we wsi Świerczyniec, Gmina Bojszowy

Sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 9 znajdującym się w budynku mieszkalnym nr 5 położonym w Świętochłowicach przy ul. Hutniczej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

Sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w segmencie nr 9 budynku położonego w Świętochłowicach przy ul. Chopina 9-9a wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

Sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 9a usytuowanego w segmencie nr 2a budynku położonego w Świętochłowicach

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu

IX nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Akacjowej w Pasymiu

VI nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Kalinowej w Pasymiu

IX nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kajki w Pasymiu

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Narajty

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudową usługową położonych w Pasymiu przy ul. Młodzieżowej