Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
Ogłoszenia

WYRÓŻNIONE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony

Województwo

Miasto

Typ transakcji

WSZYSTKIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Skaryszew przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w obrębie Kobylnica

Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w obrębie Widzino

Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy/użyczenia

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny

VI nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny

IX nieograniczony przetarg ustny

XII nieograniczony przetarg ustny

VI nieograniczony przetarg ustny

O g ł o s z e n i e

Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kościerzynie przy ul. Do Parowozowni oraz ul. Cypriana Godebskiego, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Spalice, gmina Oleśnica

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będący własnością Gminy Skaryszew przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

Rumsko

Rumsko

Rumsko

DZIAŁKI BUDOWLANE W ZBICZNIE

Informacja o zamieszczeniu wykazu zasiedlonych nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców, położonych

W Urzędzie Miasta Inowrocławia został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu i przeznaczonych do wydzierżawienia

Informacja

Informacja

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, działki stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica,

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, działki stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica,

Informacja

Syndyk oferuje do sprzedaży   pakiet wierzytelności należny System Sp. z o.o w upadłości 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8, znajdującego się na poddaszu budynku położonego przy ul. Sienkiewicza 1 w Olsztynie

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 25, znajdującego się na IV piętrze budynku nr 16, położonego przy ul. Kopernika w Olsztynie

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza II rokowania na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Kościelnej nr 28 w Świdnicy, o powierzchni użytkowej 80,40 m2, obręb 0004, Śródmieście, w granicach działki nr 976/1 o powierzchni 0,1155 ha

Informacja o sposobie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej Powiatu Włodawskiego przeznaczonej do wynajmu

kolejny przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony wykaz  dotyczący wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Opolskiego

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  obrębie Koźla gmina Świdnica przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości gruntowej w trakcie zabudowy, położonej  obrębie 2 miasta  Sulechów przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku mieszkalnym, wolnostojącym przy ul. Turowskiej nr 16 w Bogatyni

Wójt Gminy Sosnowica informuje, że wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica

Prezydent Miasta Otwocka : Zarządzeniem Nr 29/2024 z dnia 20.02 2024 r. ogłosił wykaz nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Miasta Otwocka przeznaczonych do oddania w dzierżawę, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Zarządzenia

Prezydent Miasta Otwocka : Zarządzeniem Nr 28/2024 z dnia 20.02 2024 r. ogłosił wykaz nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Miasta Otwocka przeznaczonych do oddania w dzierżawę, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

Informacja

Zarządzenie Nr 47 /2024

Informacja

Zarządzenie Nr 46 /2024

Informacja

Zarządzenie Nr 44 /2024

Wyciąg z ogłoszenia

Wyciąg z ogłoszenia

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

Drugi przetarg ustny nieograniczony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Kostrzyńską i Wiśniową oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Starosta Przeworski informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ulicy Kargera

Wykaz dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki przeznaczonej do zbycia

Burmistrz Miasta Pasym informuje, że wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony wykaz  dotyczący wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Opolskiego

Starosta Stargardzki ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na okres 3 lat

Starosta Stargardzki ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na okres 3 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Marianowo, gmina Marianowo

Starosta Stargardzki ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 3 lat

Starosta Stargardzki ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiąca własność Skarbu Państwa na okres 3 lat

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

Starosta Świdnicki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Świebodzicach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1018 o pow. 0,0019 ha, obręb Śródmieście 3

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew, przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Francuskiej

Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Kraśnik Górny

Starosta Kielecki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Łagów w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0004 Lechówek gm. Łagów oznaczonej jako działka 263/2 o pow. 0,1171 ha

Starosta Świdnicki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Świebodzicach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1017 o pow. 0,0018 ha, obręb Śródmieście 3

Starosta Świdnicki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Świebodzicach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1011 o pow. 0,0019 ha, obręb Śródmieście 3

INFORMACJA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

ul. Kornela Makuszyńskiego 66

INFORMACJA