Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007

OGŁOSZENIE

Nidzica, 28 lipca 2023 r.

GMKR.6840.38.2021

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 28 lipca 2023 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy
, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Informacje i komunikaty, na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w obrębie 5 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 204/7 o pow. 0,0182 ha, KW OL1N/00009441/8, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dzierżawcy, który dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat i zalegalizował zabudowę zgodnie z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy