Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

60/2024

z dnia

29.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6668

OGŁOSZENIE

Nidzica, 04 sierpnia 2023 r.

GMKR.6840.21.2020

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 04 sierpnia 2023 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy
, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Informacje i komunikaty, na okres 21 dni wykaz niżej wymienionych nieruchomości oznaczonych jako działki numer:

  1. 200/12 o pow. 0,1154 ha, obręb 2 m. Nidzica, KW OL1N/00009605/6 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
  2. 300 o pow. 0,0402 ha, obręb 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zajączkowo

Kruszyna

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO