Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 roku poz.344 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8,  oraz na stronach internetowych Urzędu: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl  i www.miasteczko-slaskie.pl,  zostały wywieszone następujące wykazy:

1.Wykaz Nr G.7125.186.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej – ul. Srebrna 21.

2. Wykaz Nr G.6840.6.8.2023 nieruchomości lokalowej położonej w Miasteczku Śląskim przy ul. Metalowej 5 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.

3.Wykaz Nr G.6840.8.8.2023 nieruchomości lokalowej położonej w Miasteczku Śląskim przy ul. Metalowej 3 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.

4.Wykaz Nr G.6840.13.11.2022 nieruchomości niezabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Karpackiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

5.Wykaz Nr G.6840.7.8.2023 nieruchomości zabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 29 sierpnia 2023 r. Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni tj.od dnia 29 sierpnia 2023 roku do dnia 19 września 2023 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.