Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793

OGŁOSZENIE

W Y K A Z

nieruchomości położonej w obrębie Franknowo przeznaczonej do wydzierżawienia na podstawie Zarządzenia Nr 85/2023 Burmistrza Jezioran z dnia 5 września 2023 roku:

Czynsz może ulec zmianie nie częściej niż raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Jezioran.

Dzierżawcę obciążają koszty podatku oraz innych opłat związanych z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezioranach na okres 21 dni, tj. do dnia 26-09-2023 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 05-09-2023 roku. Zdjęto w dniu 17.09.2023

Uwaga:

zgodnie z art. 34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości upływa z dniem 17 października 2023 roku

Artur Aptazy

/-/ MACIEJ  LESZCZYŃSKI

                                                                                                                                                                                     BURMISTRZ  JEZIORAN

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18