Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

60/2024

z dnia

29.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6668

OGŁOSZENIE

Nidzica, 07 września 2023 r.

GMKR.6822.2.2023

Burmistrz Nidzicy

informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.) do publicznego wglądu został wyłożony protokół inwentaryzacyjny sporządzony w związku z zamiarem nabycia w drodze komunalizacji przez Gminę Nidzica nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Nidzica:

  1. działka nr 157/36 o pow. 0,5533 ha, położona w obrębie nr 2 miasta Nidzica, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OL1N/00020958/8;
  2. działka nr 166/1 o pow. 0,0249 ha, położona w obrębie nr 2 miasta Nidzica, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer wieczystej OL1N/00023621/8;
  3. działka nr 194/3 o pow. 0,0383 ha, położona w obrębie nr 2 miasta Nidzica, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer wieczystej OL1N/00023621/8;
  4. działka nr 65/19 o pow. 0,1117 ha, położona w obrębie Piątki, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OL1N/00026820/4;
  5. działka nr 65/20 o pow. 0,1974 ha, położona w obrębie Piątki, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OL1N/00026820/4.

Protokół wywieszony został na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ na okres 30 dni od dnia 11 września 2023 r. do dnia 11 października 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zajączkowo

Kruszyna

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO