Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690

OGŁOSZENIE

Nidzica, 11 września 2023 r.

GMKR.6840.21.2020

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 11 września 2023 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 2 m. Nidzica, KW OL1N/00009605/6, oznaczonych jako działki numer:

  1. 200/5 o pow. 0,1202 ha;
  2. 200/6 o pow. 0,1191 ha.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy