Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7196
/
/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w trybie przetargi pisemnego nieograniczonego

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w trybie przetargi pisemnego nieograniczonego

Oświęcim, dnia 29 czerwca 2022r

Znak : SGG.6840.12.2019

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r, poz. 1899 z późn.zm.)

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka
  nr 222/186 obręb Zaborze, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski, objęta księgą wieczystą KR1E/00063089/0.
 2. Powierzchnia nieruchomości: 0,0615 ha
 3. Opis nieruchomości: niezabudowana
 4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium jednostka strukturalna o symbolu U – obszary usług
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy .
 6. Cena nieruchomości: 100.500,00 zł netto, stawka podatku VAT – 23%, 123.615,00 zł brutto.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy
 9. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.
 10. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
 11. Informacja o przeznaczeniu do zbycia, do oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2021r, poz. 1899 z późn. zm. ): do dnia 14 sierpnia 2022r.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 4 lipca 2022r do dnia 24 lipca 2022r
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, parter tablica ogłoszeń nr 4), oraz na stronie internetowej www.powiat.oswiecim.pl, strony BIP w zakładce ogłoszenia inwestycyjne, jak również na stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, a ponadto Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarce Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu , parter, pokój nr 23, poniedziałek, środa, czwartek : 7:30-14:30, wtorek: 7:30-17:00, piątek: 7:30–14:00 lub telefonicznie pod numerem (33)- 844 – 97 – 48.

Z up. Starosty
Anna Sieradzka
z-ca Naczelnika
Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.