Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7563

OGŁOSZENIE

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 01.07.2022 roku oraz opublikowano na stronie www.infopublikator.pl

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 172/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.06.22 r.

Znak sprawy: NZP.6840.41.2022.MD

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j .Dz.U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza, co następuje:

z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do zbycia, w drodze bezprzetargowej następujące nieruchomości:

Termin składania wniosków przez osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, upływa w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl. Informację o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na portalu www.infopublikator.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.

Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kościerzynie przy ul. Do Parowozowni w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.