Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583

OGŁOSZENIE

Bogatynia, dnia 01.07.2022 r.

Znak sprawy: NZP.6840.41.2022.MD

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.), wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu bezprzetargowej (działki o nr ewid.: 29/31, 29/33, 29/34, 29/36, 29/24, 63/82, 63/80, 63/79, 63/78, 29/23, 63/75, 29/20, 63/74, 29/19 AM 18 obr. II Bogatynia) na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bogatynia.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO