Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

80/2023

z dnia

21.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2461
/
/
Burmistrz Nidzicy informuję, że wywieszono wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy przeznaczonych od oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuję, że wywieszono wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy przeznaczonych od oddania w dzierżawę

Nidzica, 07 lipca 2022 r.

GMKR.6845.129.2022

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 07 lipca 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica przeznaczonych do oddania
w dzierżawę:

  1. m. Nidzica, obręb nr 2, działka nr 219/4 o pow. 55 748 m2 – pow. dzierżawy: 389 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
  2. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 13/38 o pow. 9 023 m2 – pow. dzierżawy: 140 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
  3. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 13/38 o pow. 9 023 m2 – pow. dzierżawy: 60 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
  4. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 13/38 o pow. 9 023 m2 – pow. dzierżawy: 29 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
  5. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/25 o pow. 64 751 m2 – pow. dzierżawy: 550 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
  6. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/25 o pow. 64 751 m2 – pow. dzierżawy: 510 m2 – uprawa roślin jednorocznych.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Informacja o zamieszczeniu wykazu dotyczącego użyczenia na rzecz Gminy Abramów, nieruchomości Skarbu Państwa

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Burmistrz Knyszyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 405 w Jackowicach