Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

85/2023

z dnia

26.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2521
/
/
Burmistrz Nidzicy informuję o wywoeszeniu wykazu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuję o wywoeszeniu wykazu

Nidzica, 12 lipca 2022 r.

GMKR.6840.18.2022

Burmistrz Nidzicy

informuje,że 12 lipca 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy
, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, na okres 21 dni wykaz lokalu użytkowego nr 6 (garażu) położonego w budynku przy ul. Rataja, obręb 5 m. Nidzica wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 213/4 o pow. 0,0464 ha, KW OL1N/00022686/4, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Świętochłowice
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Ostrowiecki, informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0021 – Stara Dębowa Wola, gm. Bodzechów