Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

90/2023

z dnia

31.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2588
/
/
Burmistrz Kolbuszowej informuję że został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy J. Piłsudskiego 6/10

OGŁOSZENIE

Burmistrz Kolbuszowej informuję że został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy J. Piłsudskiego 6/10

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy J. Piłsudskiego 6/10 oznaczonej nr 12 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Z up. Burmistrza

Marek Gil

Zastępca Burmistrza

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nr 60/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 59/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 61/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Ogłoszenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 30.03.2023 r. znak GGN.683.128.2020 – Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 217/20 i 217/18, położoną w obrębie 0013 Tomaszowa Mazowieckiego.