Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

80/2023

z dnia

21.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2461
/
/
Starosta Kościerski, zawiadamiana o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Starosta Kościerski, zawiadamiana o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym

Kościerzyna, dnia 29 lipca 2022 r.
GGN.6822.2.2022

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 113 ust. 5-7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.),

Starosta Kościerski,
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,

zawiadamia

o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego , położonych w Kościerzynie, stanowiących działki:
nr 44 o pow. 0,0867 ha i nr 53 o pow. 0,0886 ha, obręb 01 miasta Kościerzyna,
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościerzynie prowadzi księgę wieczystą nr GD1E/00000152/1;
nr 58/1 o pow. 0,0204 ha, obręb 01 miasta Kościerzyna, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościerzynie prowadzi księgę wieczystą nr GD1E/00003567/4.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby,
którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych powyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.


STAROSTA

Alicja Żurawska

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Informacja o zamieszczeniu wykazu dotyczącego użyczenia na rzecz Gminy Abramów, nieruchomości Skarbu Państwa

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Burmistrz Knyszyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 405 w Jackowicach