Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

89/2023

z dnia

30.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2588

OGŁOSZENIE

Nidzica, 05 sierpnia 2022 r.

GMKR.6845.307.2022

Burmistrz Nidzicy

informuje,że 05 sierpnia 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

  1. m. Nidzica, obręb nr 2, działka nr 200/3 o pow. 6 924 m2 – pow. dzierżawy: 162 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
  2. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 33/10 o pow. 18 007 m2 – pow. dzierżawy: 402 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
  3. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 21/3 o pow. 814 m2 – pow. dzierżawy: 178 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
  4. m. Nidzica, obręb nr 6, działka nr 106 o pow. 23 090 m2 – pow. dzierżawy: 310 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
  5. m. Nidzica, obręb nr 6, działka nr 106 o pow. 23 090 m2 – pow. dzierżawy: 420 m2 – uprawa roślin jednorocznych.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nr 60/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 59/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 61/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Ogłoszenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 30.03.2023 r. znak GGN.683.128.2020 – Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 217/20 i 217/18, położoną w obrębie 0013 Tomaszowa Mazowieckiego.