Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

80/2023

z dnia

21.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2461

OGŁOSZENIE

GPŚ-PG.6840.14.2022

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 7 .

Przeznacza się do zbycia następującą nieruchomość:

Numer działki276/13
Powierzchnia [ha]0,7643 ha
ObrębSycewice PGR
Numer księgi wieczystej
SL1S/00109244/5
Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego
teren zabudowy mieszkaniowej – wielorodzinnej (25.1MW)
Skład nieruchomościRIIIa
Cena nieruchomości644.000,00 zł

Działka o kształcie trapezu i płaskim ukształtowaniu terenu. W stanie obecnym teren ten jest nieużytkowany, porośnięty niekoszoną trawą, częściowo zakrzaczony, z dostępem do nieurządzonej, wytyczonej geodezyjnie działki drogowej. Nieruchomość nie jest uzbrojona w media.

Działka nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich. Przedmiotowe zbycie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%. Zbycie nieruchomości nastąpi poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Gminy. Wykaz niniejszy podlega podaniu
do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Termin do składania wniosku, o którym mowa w art. 34 wyżej cytowanej ustawy upływa po sześciu tygodniach od dnia podania niniejszego wykazu do wiadomości publicznej.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Informacja o zamieszczeniu wykazu dotyczącego użyczenia na rzecz Gminy Abramów, nieruchomości Skarbu Państwa

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Burmistrz Knyszyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 405 w Jackowicach