Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121

OGŁOSZENIE

GPŚ-PG.6840.14.2022

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 7 .

Przeznacza się do zbycia następującą nieruchomość:

Numer działki276/13
Powierzchnia [ha]0,7643 ha
ObrębSycewice PGR
Numer księgi wieczystej
SL1S/00109244/5
Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego
teren zabudowy mieszkaniowej – wielorodzinnej (25.1MW)
Skład nieruchomościRIIIa
Cena nieruchomości644.000,00 zł

Działka o kształcie trapezu i płaskim ukształtowaniu terenu. W stanie obecnym teren ten jest nieużytkowany, porośnięty niekoszoną trawą, częściowo zakrzaczony, z dostępem do nieurządzonej, wytyczonej geodezyjnie działki drogowej. Nieruchomość nie jest uzbrojona w media.

Działka nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich. Przedmiotowe zbycie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%. Zbycie nieruchomości nastąpi poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Gminy. Wykaz niniejszy podlega podaniu
do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Termin do składania wniosku, o którym mowa w art. 34 wyżej cytowanej ustawy upływa po sześciu tygodniach od dnia podania niniejszego wykazu do wiadomości publicznej.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych