Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

153/2023

z dnia

02.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 roku poz.344) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8,  oraz na stronach internetowych Urzędu: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl  i www.miasteczko-slaskie.pl,  zostały wywieszone następujące wykazy:

1. Wykaz Nr G.6845.11.6.2023 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Żołnierskiej, przeznaczonej do dzierżawy – działka nr 586/383, 1242/382 i 3426/381.

2. Wykaz Nr G.6845.22.13.2022 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Św.Marka, przeznaczonej do dzierżawy – działka nr 318/23.

3. Wykaz Nr G.6850.4.9.2022 nieruchomości położonej w Miasteczku Ślaskim w rejonie ul. Rubinowej, przeznaczonej do użyczenia – działka nr 1757/510.

Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni tj. od dnia 14 marca 2023 roku do dnia 4 kwietnia 2023 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego