Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 roku poz.344) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8,  oraz na stronach internetowych Urzędu: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl  i www.miasteczko-slaskie.pl,  zostały wywieszone następujące wykazy:

1. Wykaz Nr G.6845.11.6.2023 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Żołnierskiej, przeznaczonej do dzierżawy – działka nr 586/383, 1242/382 i 3426/381.

2. Wykaz Nr G.6845.22.13.2022 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Św.Marka, przeznaczonej do dzierżawy – działka nr 318/23.

3. Wykaz Nr G.6850.4.9.2022 nieruchomości położonej w Miasteczku Ślaskim w rejonie ul. Rubinowej, przeznaczonej do użyczenia – działka nr 1757/510.

Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni tj. od dnia 14 marca 2023 roku do dnia 4 kwietnia 2023 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,