Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Burmistrz Chełmka w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w dzierżawę następujące fragmenty nieruchomości stanowiące własność Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej na wniosek strony, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Chełmka w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w dzierżawę następujące fragmenty nieruchomości stanowiące własność Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej na wniosek strony, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej

Chełmek, dnia 04 maja 2020 roku
Znak:AGK.6845.21.2020

I N F O R M A C J A

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w dzierżawę następujące fragmenty nieruchomości stanowiące własność Gminy Chełmek w drodze bezprzetargowej na wniosek strony, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, jako działki nr:
• 836/472 o pow. 4,50 m2 położony w Chełmku rejon ul. Baty,
• 1680 o pow. 3,00 m2 położony w Chełmku przy ul. Bolesława Chrobrego,
• 842/301 o pow. 1,50 m2 położony w Chełmku rejon ul. Tetmajera,
• 842/265 o pow. 3,00 m2, położony w Chełmku przy ul. Żeromskiego,
• 836/476 o pow. 3,00 m2, położony w Chełmku rejon ul. Wojska Polskiego ,
• 2643/18 o pow. 3,00 m2 położony w Chełmku przy ul. Marszałka Piłsudskiego,
• 2605/13 o pow. 3,00 m2 położony w Chełmku przy ul. Powstańców Śląskich,
• 2629/39 o pow. 1,50 m2, położony w Chełmku przy ul. Kościuszki,
• 172/28 o pow. 3,00 m2 położony w Bobrku przy ul. Nadwiślańskiej,
• 1088/71 o pow. 3,00 m2 położony w Bobrku przy ul. Księdza Wyszogrodzkiego,
• 789/78 o pow. 1,50 m2 położony w Gorzowie przy ul. Gorzowskiej.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 05 maja 2020 roku do dnia 26 maja 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 31 lub 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Otrzymują:

  1. Adresat.
  2. A/a.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy