Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
 Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nasiedlu 

OGŁOSZENIE

 Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nasiedlu 

      

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o I publiczny  przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 129/2

położonej w Nasiedlu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

       Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej   

       niezabudowanej położonej w Nasiedlu

1.Położenie i opis nieruchomościNieruchomość gruntowa niezabudowana ewidencyjnie oznaczona nr 129/2, położona w Nasiedlu w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo -usługowej i usługowej (oświata). Działka o kształcie zbliżonym do trapezu, ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej –ul. Polnej. Teren płaski w całości ogrodzony płotem z siatki stalowej na słupkach betonowych, obecnie nie jest użytkowany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami. Działka wg ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowi grunty orne (RII) o pow. 0.2263 ha. Biorąc pod uwagę, że przedmiotem sprzedaży jest grunt rolny oznaczony w ewidencji symbolem RII (grunty orne) oraz brakiem dla sprzedawanej działki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Krajowemu  Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu w myśl art. 3 ust 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz.461/
2.Oznaczenie geodezyjneDziałka oznaczona nr 129/2  k.m.4, Nasiedle o powierzchni 0,2263 ha
3.Numer księgi wieczystejOP1G/00014610/7,
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
5.Cena wywoławcza73 000,- zł – zwolniona z podatku od towarów i usług
6.Termin i miejsce przetargu28 września 2022 r. godz. 11:00 Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.WADIUM7 300,00 zł – do 22 września 2022 r. Datą wniesienia wadium, jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KietrzDla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalony uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Nieruchomość przeznaczona pod funkcje:  zabudowy usługowej ukształtowane, na rysunku oznaczone symbolem Uu (92,9%), zabudowy mieszkaniowo -usługowej o niskiej intensywności projektowane, na rysunku oznaczone symbolem MNUp (7,1%) Zagospodarowanieściśle według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl. oraz Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem www bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskimwww.infopublikator.pl, www.infoinwestycje.pl  oraz portalach internetowych branżowych w sekcji nieruchomości.
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 7 lub 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25
e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

        Kietrz, dnia 18 sierpnia 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z