Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

OGŁOSZENIE

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

BURMISTRZ GONIĄDZA

OGŁASZA
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Goniądz

Działka zabudowana budynkiem biurowym, będącym siedzibą Urzędu Miejskiego
w Goniądzu oraz budynkiem gospodarczym, położona w Goniądzu ul. Plac 11 Listopada 38, obręb Goniądz, oznaczona działką nr 851 o powierzchni 0,0682 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LM1G/00005454/7.

Cena wywoławcza nieruchomości: 341 700,00 zł netto,

Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 34 170,00 zł – do dnia 11 lipca 2024 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2024 roku , godz. 10ºº, pok. nr 4 Urzędu Miejskiego
w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38 oraz na stronie Urzędu Miejskiego https://goniadz.pl, jak również opublikowane w Biuletynie Informacji publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu przy ul. Plac 11 Listopada 38 (pokój nr 7, tel. 85/738 00 43 wew. 16).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu