Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości składającej się z działki nr 118/2 o powierzchni 0,2800 ha

OGŁOSZENIE

Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości składającej się z działki nr 118/2 o powierzchni 0,2800 ha

OGŁOSZENIE

Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości składającej się z działki nr 118/2 o powierzchni 0,2800 ha (2800 m2) położonej w obrębie Kramarzewo, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1B/00003225/4. Nieruchomość stanowi użytek rolny RIIIb – 2800 m2.

Działka wydzierżawiana z przeznaczeniem na uprawy rolne na okres do 10 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2023 r. o godz. 1000w Urzędzie Miejskim w Jezioranach Plac Zamkowy 4 ( pokój nr 8 ).

Cena wywoławcza (wysokości czynszu dzierżawy) wynosi 336,00 zł.

Czynsz naliczany jest w stosunku rocznym.

Czynsz płatny jest do 31 marca każdego roku trwania dzierżawy.

W roku zawarcia umowy dzierżawy czynsz płatny jest do 30 września 2023 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 40,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium upoważniające do udziału w przetargu należy wpłacić najpóźniej 3 dni przed przetargiem, do dnia 4 września 2023 roku włącznie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Jezioranach w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym nr konta 46 8858 1011 9002 0000 0417 8902. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet należności czynszowych. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończonym przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie podpisze umowy dzierżawy w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu. Umowa dzierżawy może zostać przedłużona na dalszy okres o ile nieruchomość ta nie zostanie przeznaczona do sprzedaży. Na dalszy okres umowa może być przedłużona na podstawie pisemnego zgłoszenia przez dzierżawcę w terminie dwóch miesięcy przed wygaśnięciem umowy. Czynsz może ulec zmianie nie częściej niż raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Jezioran.

Burmistrz Jezioran zastrzega prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Dokładnych informacji udziela się pod nr tel. 89 539 27 42 pokój nr 8 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach.

BURMISTRZ  JEZIORAN

                                                                                                           /-/ MACIEJ  LESZCZYŃSKI

Jeziorany, dnia 2023-08-01

Sporządził:

A. Aptazy

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy