Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

150/2023

z dnia

30.05.2023

Ogłoszeń w bazie:

3313
/
/
Burmistrz Kolbuszowej informuję o wywieszeniu wykazu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Kolbuszowej informuję o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21, a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych: położonych w Kolbuszowej oznaczonych nr ew. działek 1172/20 i 1977/3 oraz położonej w Kolbuszowej Górnej oznaczonej nr ew. działki 1153/16, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a także nieruchomości gruntowej położnej w Kolbuszowej Dolnej oznaczonej nr ew. działki 1190/11 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

                                                                                               Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                         Jan Zuba

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mieroszowa informuje, że został wywieszony wykazy nr 59 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

ZAWIADOMIENIE