Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

150/2023

z dnia

30.05.2023

Ogłoszeń w bazie:

3313
/
/
  Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową obejmującą zabudowaną działkę nr 180/1 obr. 43 o pow. 0,0310 ha położoną w Cieszynie przy ul. Przykopa 7

OGŁOSZENIE

  Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową obejmującą zabudowaną działkę nr 180/1 obr. 43 o pow. 0,0310 ha położoną w Cieszynie przy ul. Przykopa 7

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONE  DO  ZBYCIA

          Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową obejmującą zabudowaną działkę nr 180/1 obr. 43 o pow. 0,0310 ha położoną w Cieszynie przy ul. Przykopa 7, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00008122/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie oraz zabudowaną działkę nr 181/1 obr. 43 o pow. 0,0229 ha położoną w Cieszynie przy ul. Przykopa 9, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00098466/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. od dnia 6 kwietnia 2023 r. do dnia 27 kwietnia 2023 r.

Cieszyn – 6.04.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mieroszowa informuje, że został wywieszony wykazy nr 59 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

ZAWIADOMIENIE