Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż maszyn i urządzeń stanowiących własność Gminy Cieszyn.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż maszyn i urządzeń stanowiących własność Gminy Cieszyn.

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż maszyn i urządzeń stanowiących własność Gminy Cieszyn.

 1. Sprzedawca: Gmina Cieszyn, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
 2. Zbiorcze zestawienie oferowanych do sprzedaży maszyn i urządzeń (przedmiot przetargu):
 1. Szlifierka dwutarczowa,
 2. Dziurownica kowalska stalowa,
 3. Regał Jezdny RJ-1700,
 4. Uniwersalne urządzenie typ SNO-1000,
 5. Maszyna kombinowana – 5 funkcji,
 6. Kotlina kowalska /palenisko/ z okapem,
 7. Tokarka uniwersalna typ SPC-900PA,
 8. Wiertarko-frezarka typ FP-45P,
 9. Frezarka typ FHV-50PD,
 10. Piła tarczowa typ PKS-315P,
 11. Taśmowa piła do drewna typ SN460,
 12. Strugarka Wyrówniarka typ A430 Super,
 13. Strugarka Grubościowa typ DMS 53,
 14. Frezarka dolnowrzecionowa typ F700/IN,
 15. Tokarko-kopiarka,
 16. Szlifierka długotaśmowa typ LN 260,
 17. Wiertarka poziomowa typ VD20,
 18. Odciąg trocin,
 19. Suszarka bębnowa typ UU050RQM1GW01,
 20. Suszarka bębnowa typ UU050RQM1GW01,
 21. Suszarka bębnowa typ UU050RQM1GW01,
 22. Prasownica walcowa typ UD13F079EP2,
 23. Prasownica nieckowa typ B17 MB3CAEXA,
 24. Prasa ręczna AP-5,
 25. Wiertarka stołowa typ E 1516/400,
 26. Regał Jezdny RJ-1700,
 27. 2 x Szafa na narzędzia.
 28. Wózek paletowy,
 29. Regał wieszakowy,
 30. Wózek na bieliznę mokrą,
 31. Wózek na bieliznę suchą
 32. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Cieszynie, ul. Wałowa 4 w dniu 18 września 2023 r. po wcześniejszym umówieniu się tel. 608 517 144.


Stawka wyjściowa przyjęta do przetargu wynosi 9 000,00 zł netto dla wszystkich łącznie wymienionych maszyn i urządzeń. Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %.

Osoby zainteresowane nabyciem mogą składać oferty najpóźniej do dnia 21 września 2023 r. godz. 14:00 w zamkniętych kopertach na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub przesłać na adres: BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA, Rynek 1, 43-400 CIESZYN, z dopiskiem: „Oferta – sprzedaż maszyn i urządzeń”. Za dzień wpływu uznaje się wpływ oferty do Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Oferta powinna zawierać:

 1. oferowaną cenę netto za całość sprzedawanych urządzeń i maszyn (cena oferowana musi być wyższa niż cena wywoławcza),
 2. informacje identyfikujące oferenta i określające jego status prawny,
 3. adres e-mail oferenta.

Wszystkie maszyny i urządzenia będące przedmiotem przetargu są przedmiotem umowy użyczenia z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” i zostaną wyłączone z przedmiotowej umowy przed ich sprzedażą. Demontaż, załadunek oraz transport zakupionych maszyn i urządzeń z siedziby Fundacji tj. ul. Wałowej 4 w Cieszynie pozostaje po stronie Kupującego.

Część jawna przetargu, na której będzie miało miejsce otwarcie złożonych ofert z podaniem oferentów odbędzie się w dniu 25 września 2023 r. w pokoju nr 6 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, parter) o godz. 10:00. Na zakończenie części jawnej komisja przekaże termin części niejawnej przetargu, podczas której złożone oferty zostaną przeanalizowane pod względem spełniania warunków formalnych i wskaże oraz sposób ogłoszenia wyników przetargu.

Wszelkie pytania lub wątpliwości, wymagające wyjaśnień, dotyczące przetargu na sprzedaż prosimy kierować na adres: grunty@um.cieszyn.pl.

Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało wywieszone na wewnętrznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz zamieszczone na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie – tel. 33 4794 230, 33 4794 232.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.