Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

159/2023

z dnia

08.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3435
/
/
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemcy.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemcy.

Dotyczy sprawy:

NZP.7125.14.2022.EP,NZP.7125.20.2022.EP,

NZP.7125.33.2022.EP,NZP.7125.59.2022.EP,

NZP.7125.64.2022.EP,NZP.7125.74.2022.EP,

NZP.7125.76.2022.EP

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) w dniu 24 kwietnia 2023 roku wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Ignacego Daszyńskiego 1 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz najemcy.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Przywidz w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Michalin

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia, że wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wójt Gminy Komańcza informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.