Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

89/2023

z dnia

30.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2588
/
/
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Jasnej Górze

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Jasnej Górze

WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Jasnej Górze oznaczonej geodezyjnie:

  1. dz. o nr ewid. 185/4 AM 1 obr. 0010 Jasna Góra o pow. 2247 m2 Kw JG1Z/00016925/6. Sprzedaż prawa własności nieruchomości będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 61 898,00 zł (cena netto) wadium – 6 200,00 zł. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość, o której mowa wyżej oznaczona jest symbolem MR5.2. tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej o rozproszonych układach zabudowy. Ponadto działka leży w granicach terenów stref ochrony pośredniej ujęć wody i urządzeń zaopatrzenia w wodę

Przetarg odbędzie się w dniu 21.07.2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1 –go Maja 29 w pokoju nr 7 (I piętro). Wadium, w pieniądzu, w wysokości określonej jak wyżej należy wpłacić do dnia 18.07.2022 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Bogatyni, ul. II Armii WP 1, Nr rachunku 21 1020 2137 0000 9902 0118 2005. W tytule przelewu należy wpisać: „wadium na przetarg działka nr 185/4 AM 1 Obr. 0010 Jasna Góra”.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu oraz zamieszczone w BIP.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. 1-go Maja 29 tel. 75 77 25 340/341.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nr 60/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 59/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 61/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Ogłoszenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 30.03.2023 r. znak GGN.683.128.2020 – Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 217/20 i 217/18, położoną w obrębie 0013 Tomaszowa Mazowieckiego.