Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki

Bogatynia, 27 marca 2023 r.

NZP.6840.3.2022.MK

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Na podstawie § 6 ust.4 i ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                           w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz zarządzenia nr 13/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 17.01.2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w rejonie ulicy Górskiej w Bogatyni do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu,

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki gruntu:

I) o nr ewid. 39/1 AM 4 obręb 022503_4.0001, Bogatynia I o powierzchni 0,1388 ha,                opis użytku – grunty orne symbol RIVa, stanowiącej własność Gminy Bogatynia, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta   nr JG1Z/00015552/3.

Cena wywoławcza nieruchomości*: 70 100,00 zł,  

*Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2023 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni  ul. 1 Maja 29 pok. nr 7 (I piętro).

Wadium: 7 100,00 zł

II) o nr ewid. 39/4 AM 4 obręb 022503_4.0001, Bogatynia I o powierzchni 0,0102 ha,             opis użytku – grunty orne symbol RIVa, stanowiącej własność Gminy Bogatynia, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta  nr JG1Z/00015552/3.

Cena wywoławcza nieruchomości*: 2 900,00 zł  

*Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu  10 maja 2023 r. o godz. 10 30  w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni ul. 1 Maja 29 pok. nr 7 (I piętro).

Wadium: 290,00 zł

III) o nr ewid. 40/1 AM 4 obręb 022503_4.0001, Bogatynia I o powierzchni 0,1167 ha, opis użytku – grunty orne symbol RIVa, stanowiącej własność Gminy Bogatynia, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta  nr JG1Z/00034145/6.

Cena wywoławcza nieruchomości*: 42 800,00 zł

*Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu  10 maja 2023 r. o godz. 1100  w Urzędzie Miasta i Gminy                               w Bogatyni ul. 1 Maja 29 pok. nr 7 (I piętro).

Wadium: 4 300,00 zł

IV) o nr ewid. 40/2 AM 4 obręb 022503_4.0001, Bogatynia I o powierzchni 0,1033 ha,  opis użytku – grunty orne: symbol RIVa, RV, stanowiącej własność Gminy Bogatynia, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta  nr JG1Z/00034145/6.

Cena wywoławcza nieruchomości*: 37 900,00 zł  

*Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu  10 maja 2023 r. o godz. 1130  w Urzędzie Miasta i Gminy                                    w Bogatyni ul. 1 Maja 29 pok. nr 7 (I piętro).

Wadium: 3 800,00 zł

V) o nr ewid. 40/3 AM 4 obręb 022503_4.0001, Bogatynia I o powierzchni 0,1128 ha,              opis użytku – grunty orne symbol RIVa, stanowiącej własność Gminy Bogatynia, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta  nr JG1Z/00034145/6.

Cena wywoławcza nieruchomości*: 47 500,00 zł  

*Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2023 r.  o godz. 12 00  w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni ul. 1 Maja 29 pok. nr 7 (I piętro).

Wadium: 4 800,00 zł

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej tut. urzędu: http://bogatynia.pl, zakładka: Dla mieszkańca/ Nieruchomości, w BIP-ie: http://bip.bogatynia.pl/, zakładka: Ogłoszenia/Nieruchomości.               

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni,                                          Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego ul. 1 Maja 29, pok. nr 4, tel. 75 77 25 353.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z