Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

153/2023

z dnia

02.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
/
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz 2/2023

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1899 )


podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od dnia 23 lutego 2023 r. do dnia 16 marca 2023 r. )


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE
  PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

I. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym
na okres 10 lat

Lp.Obręb  Nr KW  DziałkaPowierzchniaUżytekWysokość opłat z tytułu dzierżawy (brutto)Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1.Stare Sioło38519/2338 (część)  0,84 haRIIIb 0,7041 ha PsIV 0,1359 ha420 zł roczniePrzeznaczenie na cel rolniczy

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 23.02.2023 r. do dnia 16.03.2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie
(016) 632 87 76.

  Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

     mgr inż. Andrzej Gryniewicz

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego